SERVEIS

GESTORIA ADMINISTRATIVA

L’àrea de Gestoria Administrativa està adreçada a resoldre qualsevol tipus gestions i tramitacions dels nostres clients, davant els diferents organismes oficials. Tanmateix li oferim tot l’assessorament que necessiti, tant a nivell empresarial com particular.

Àrea d’assegurances

Estudiem els casos particularment, en especial els riscos i responsabilitats, per recomanar-li les millors assegurances que li cobreixin, qualsevol eventualitat negativa, sempre amb les millors garanties, cobertures i preu.

També, per necessitats futures, podem aconsellar en productes d’estalvi, capitalització i inversió.

Àrea immobiliària

Les qüestions immobiliàries, resulten complexes i, sovint, angoixants. El podem ajudar en la mediació, en la gestió i tramitació de compra-vendes i permutes de finques rústiques, habitatges, locals de negoci, naus industrials, arrendaments rústics i urbans, cessions i traspassos, gestió i gerència de cooperatives i comunitats de propietaris, etc.

Visiteu la nostra pàgina web, clicant en el següent enllaç:

DEPARTAMENT LABORAL

L’assessorament laboral és essencial pel bon funcionament d’una empresa i va més enllà d’una nòmina o un contracte de treball.

A GABINET ASSESSORS oferim un assessorament personalitzat per tal d’ajudar a que la seva empresa compleixi amb tota la normativa vigent, realitzant un anàlisis dels costos laborals, per tal de cercar la millor alternativa de contractació. A més, oferim un servei integral de gestió laboral i dels recursos humans, pretenent, per un costat, acompanyar-lo en la presa de les decisions més estratègiques de la seva empresa, des del rigor, coneixement de la normativa i la nostra experiència, i per l’altre costat, que la gestió dels recursos humans no sigui un punt crític en el funcionament de l’empresa.

Comptem amb aplicacions informàtiques que ens permeten una comunicació immediata i fluida envers els nostre clients, perquè som conscients de la seva importància.

DEPARTAMENT FISCAL

Actualment i degut a la complexitat normativa, és necessari comptar amb un assessorament personalitzat que permeti minimitzar l’impacte impositiu, tant en la vesant empresarial com en la particular.

Els podem assessorar en matèries com testaments, herències, transmissions de béns, liquidacions de qualsevol impost, declaracions, i tota mena de gestions, tant puntuals com periòdiques, així com, analitzar les opcions que hi ha en cada moment.

Àrea financera

L’àrea financera, avui s’esdevé d’una gran importància, no només a conseqüència de la fiscalitat en matèria de evitar el frau fiscal i blanqueig de capitals, sinó en la supervivència de la pròpia empresa.

Qualsevol empresa, gran o petita, ha d’admetre que l’eficiència empresarial ha significat comptar amb una tresoreria adequada a les seves necessitats i la gestió de les finances és fonamental en aquest sentit. Estem preparats per ajudar-los a preveure i planificar la seva tresoreria evitant situacions perilloses i costos no desitjats.

DEPARTAMENT COMPTABLE

Podem ser els seus comptables o bé el suport extern que el seu comptable necessiti, per planificar les particularitats de la seva explotació econòmica, així com analitzar i comptabilitzar operacions complexes i, en particular, vigilant les connotacions fiscals, que sempre caldrà tenir presents.

DEPARTAMENT JURÍDIC

En aquest àmbit li podem oferir qualsevol tipus d’assessorament i gestió, on hi podem incloure tot allò que faci referencia al camp societari, civil, laboral, administratiu, transaccions econòmiques, immobiliàries, arrendaments, etc.

Tanmateix, li podem oferir, la defensa jurídica necessària per tal de protegir els seus interessos, tant des del punt de vista empresarial com personal o particular.